DEYİM

Köhnə çayı içməzlər,

Təzə çaydan keçməzlər.

DÖRDLÜK

Göydən yerə nur yağır,
Süslənir sinə, bağır.
Pəncərəni döyən yaz,
Qışın soyuğun boğur!
19.03.2024

DÖRDLÜK

Şəhərin işığı gözə nur olsun,
İnsan beyinində xoş qürur olsun.
Həyat tapmacadır, ömür keçəri,
Hər günün gəlişi, min uğur olsun!
17.03.2024

DÖRDLÜK

Ruhumu, könlümü təzələ, yağış,
Çək qəlbin evinə yağmurdan naxış.
Sən həyat çeşməsi, dirilik məlhəmi,
Varlığına düşür hər saniyə alqış!…
10.03.2024