Вы просматриваете: Главная > Şeirlər > DÖRDLÜK

DÖRDLÜK

Tutma həqiqətin üzünə pərdə,

Qəfildən düşərsən sağalmaz dərdə.

Həyat dediyimiz min bir imtahan,

Qoruyub saxlamır heç kəsi əldə.

08.07.2024