Вы просматриваете: Главная >Архив рубрики ‘Şeirlər

DÖRDLÜK

Kimə can dedimsə canımı yaxdı, Könlümə dərd dolu ağrı buraxdı. Çəkilən ağrılar döndü qan-yaşa, Dəli sellər təki gözlərdən axdı… 17.07.2021

ŞUŞA BƏYANNAMƏSİ

Vətənin bəxti gülür, Üstünə nur tokülür, Yağı beli bükülür, Bağrına dağ çəkilir.   Salıb aləmə səsi, Kəsir düşmən nəfəsi, Şuşa Bəyannaməsi.   Türkün özü var olsun, Allah ona yar olsun, Vətən laləzar olsun, Xainə məzar olsun,   Gülsün Odlar ölkəsi, Artsın yaşam həvəsi, Şuşa Bəyannaməsi.   Sülh gəldi yurdumuza, Eşq olsun Ordumuza! Görməsin heç dərd, […]

DEDİKLƏRİM

İnsanlıq öləndə bəşəriyyət can verir…

DÖRDLÜK

Hər ümid insana çıraq kimidir, Qatı açılmamış varaq kimidir. Arzuya bağlayır həyat yaşamın, Sabahın müjdəsi soraq kimidir. 27.04.2021