TƏRƏZİ ƏYİLDİ

Tərəzi əyildi, çəkilər itdi,
Vicdanlar sozaldı, iman azaldı.
Üzlərdən boylanan şəkillər itdi,
Dildən qaçaq düşən peyman azaldı.
Baxışlar aldatdı, ürəklər dandı,
Yerin hekayəsin dərd göyə çəkdi.
Allah deyə-deyə pozdular andı,
İnsan hiyləsini yer-göy bir çəkdi.
Hamı zəmanədən etdi şikayət,
Günahı özündə görməyən artdı.
Çirkaba endikcə insanda niyyət,
Vicdanlar ən dərin quyuya batdı.
Dünyanın içində kef eyləyənlər,
Kasıba o dünya kefin aşladı…
Bir tale ömrünü səhv eyləyənlər,
Kipriyin islatdı, gözün yaşladı.
Cibin parasına Allah qoşanlar,
Parasız ciblərə dodaq büzdülər.
Nəfsinə qul olub həddi aşanlar,
Pulu dərya bilib orda üzdülər.
Fəqət, dərdə düşüb çökəndə yerə,
Dillərin lənəti dodaqda bitdi!
Məzar ağzın açan bir dibsiz dərə,
Canları uçurtdu, təni əritdi.
Sən bu deyilsənmi?! Ey Fani insan,
Bəs nədən özünü, sözünü dandın?!
Öləndə iştahla yeyilən ehsan,
Yəqin ki, kainat udacaq andın!…
04.02.2020

XOCALI SOYQIRIMI (poemadan parça)

Yandıracaq dağ-daşı,
Yurdda hər vətəndaşı,
Qurumaz gözüm yaşı,
Xocalı qiyaməti.
*
Göylərdən qan ələyər,
Min il keçsə qədd əyər,
Dünyadan haqq diləyər,
Xocalı qiyaməti.
*
Ölən bacı, qardaşdı,
Yanan torpaqdı, daşdı,
Min-min qanlı başdaşdı,
Xocalı qiyaməti.
*
Sındı qolum, qanadım,
Yandım, Allahım, yandım,
Yağıya savaş andım,
Xocalı qiyaməti.
*
Zülümü düzdə qoyan,
Yalanın köksün oyan,
Haqqı dünyaya yayan
Xocalı qiyaməti.
*
Fələkətlə üz-üzə,
Düşmənə qalxan, nizə,
Döndü qanlar dənizə,
Xocalı qiyaməti.
*
İntiqam, qisas deyər,
Qeyrət qapısın döyər,
Ölüncə qəlbi döyər,
Xocalı qiyaməti.
*
Yurdlar pərən-pərəndi,
Zülüm ərşə dirəndi,
Haqq haqqına ərəndi,
Xocalı qiyaməti.
*
Ağlayar kağız, qələm,
Yanar ahımdan aləm,
Əcəl can verməz öləm,
Xocalı qiyaməti.
*
Əsir yurdun fəryadı,
Yetməz Tanrıya dadı,
Soyqırımıdı adı-
Xocalı qiyaməti.
03-05.03.1992
1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni silahlı dəstələri SSRİ dövründə Xankəndi (Stepanakert) şəhərində yerləşdirilmiş 366-cı motoatıcı alayının zirehli texnikası və hərbi heyətinin köməkliyi ilə Xocalı şəhərini zəbt etdilər.
Hücumdan əvvəl, fevralın 25-i axşam çağından şəhər toplardan və ağır zirehli texnikadan şiddətli atəşə tutulmağa başlamışdır. Nəticədə şəhərdə yanğınlar baş vermiş və fevralın 26-ı səhər saat 5 radələrində şəhər tam alova bürünmüşdür. Belə bir vəziyyətdə, erməni əhatəsində olan şəhərdə qalmış təqribən 2500 nəfər əhali yaxınlıqdakı azərbaycanlılar məskunlaşmış Ağdam rayonunun mərkəzinə çatmaq ümidi ilə şəhəri tərk etməyə məcbur olmuşdur.
Ancaq bu niyyət baş tutmadı. Şəhəri yerlə yeksan etmiş erməni silahlı dəstələri və motoatıcı alayın hərbiçiləri dinc əhaliyə divan tutdular.
Bu qırğının nəticəsində 613 nəfər həlak olmuşdur, onlardan:
uşaqlar – 63 nəfər;
qadınlar – 106 nəfər;
qocalar – 70 nəfər.
8 ailə tamamilə məhv edilmişdir.
25 uşaq hər iki valideynini itirmişdir.
130 uşaq valideynlərindən birini itirmişdir
487 nəfər yaralanmışdır, onlardan:
uşaqlar – 76 nəfər;
1275 nəfər əsir götürülmüşdür.
150 nəfər itkin düşmüşdür.
Dövlətin və əhalinin əmlakına 01.04.1992-ci il tarixinə olan qiymətlərlə 5 mlrd. rubl dəyərində ziyan vurulmuşdur.
Bu rəqəmlər Ermənistan SSR-in dəstəyi və SSRİ rəhbərliyinin səhlənkarlığı ilə 1988-ci ildə başlamış və Azərbaycan SSR-in tərkib hissəsi olan Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin Ermənistana birləşdirilməsi iddiasının gerçəkləşdirilməsi əsasında yaranmış Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ən dəhşətli, qanlı faciəsindən xəbər verir.

VƏTƏN FƏDAİLƏRİ

 

(Ata Quliyev Məzahir Musa oğlu

1-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçısı

və oğlu 2-ci Qarabağ müharibəsi

qazisi Quliyev Mahir Məzahir oğluna ithaf)

 

Mən bu hekayəti aldım qələmə,

İgidlərin adı düşsün aləmə.

Nəql edim olmuşu sizə oxucum,

Düşdüm igidlərçin izə oxucum.

Ata əskər olub, oğul da əskər,

İksi də göstərib yurd üçün hünər.

Birinci Qarabağ savaşı ata

yollanıb vuruşa hünərə çata.

Silahsız, sursatsız çətin günlərdə,

Şücaət göstərdi, igid də, ər də!

Məğlub durumdaydıq, yurdlar işğalda,

Dözdük əzablara Vətən pis halda!

Məcbur olub getdik biz Atəşkəsə,

Sakitlik olmadı, ancaq heç kəsə.

Erməni pozduqca öz imzasını,

Birləşib igidlər qurdu yasını!…

 

        Ata Məzahir

 

Vətən ruhumuzun səcdə beşiyi,

Düşmənlə doludur onun eşiyi,

Çəkiblər, çəkirik yurda keşiyi,

Sən bu həqiqəti andın, Məzahir,

Yurd-yuva eşqiylə yandın, Məzahir.

 

Doxsanıncı illər, o qanlı zaman,

Bürüdü ölkəni ölüm, ah-aman,

Düşmən qətlimizə verəndə fərman,

Namus, şərəf oldu andın, Məzahir,

Yurd-yuva eşqiylə yandın, Məzahir.

 

Sardın ürəyinə Qarabağ odun,

Atıldın döyüşə olmasın yadın,

Əsir qız-gəlinin acı fəryadın,

Vətənə fəlakət sandın, Məzahir,

Yurd-yuva eşqiylə yandın, Məzahir.

 

Daşıdın çiynində ağır günləri,

Əsir Qarabağın acı ünləri,

Açmağa çalışdın bu düyünləri,

Özün də şam kimi söndün, Məzahir,

Yurd-yuva eşqiylə yandın, Məzahir.

 

Bitib tükənmədi hayın hiyləsi,

Yurdlar döndü oldu qan piyaləsi,

Bürüdü elləri ana naləsi…

Vətəni xilasda öndün, Məzahir,

Yurd-yuva eşqiylə yandın, Məzahir.

 

Qarabağ  Zəfərin görməyib köçdün,
Ölüm çeşməsindən qəfil su içdin,

Əbədi dünyanın yolunu seçdin,

Məzarı təsəlli sandın, Məzahir,

Yurd-yuva eşqiylə yandın, Məzahir.

 

       Oğul Mahir

 

Həyat doğulançın nağıl deyirlər,

Ataya bənzəyər oğul deyirlər,

Başları bəzəyir ağıl deyirlər,

Həyat zirvəsində mərd qaldı, Mahir,

İlahi qüdrətdən güc aldı, Mahir.

 

Başladı ikinci Vətən savaşı,

İgidlər birləşdi yağıya qarşı,

Od-alov saçırdı o günlər qarşı…

Yağının canına od saldı,  Mahir,

İlahi qüdrətdən güc aldı, Mahir.

 

İkinci Qarabağ savaşı vaxtı,
Ordumuz düşməni yandırıb yaxdı,

Silahlar susmadı od-alov  çaxdı,

Ruhundan, canından bac aldı, Mahir,

İlahi qüdrətdən güc aldı, Mahir.

 

Keçdi döyüş yolu əsir Ağdamdan,

İnilti qopurdu uçuq hər damdan,

İmdad diləyirdi yurdlar adamdan…

Yurd hayqırtısından öc aldı, Mahir,

İlahi qüdrətdən güc aldı, Mahir.

 

Cəbrayıl, Zəngilan döyüşü anı,

Od-alov bürüdü, sanki hər yanı,

Füzuli, Xocavənd savaş meydanı…

Qazilik adına ucaldı, Mahir,

İlahi qüdrətdən güc aldı, Mahir.

 

Medallar düzüldü mərd sinəsinə,

Düşmənlər diz çökdü od nəfəsinə,

Yetdi Qarabağın haray səsinə,

Düşmənə qələbə tez çaldı, Mahir,

İlahi qüdrətdən güc aldı, Mahir.

 

Analar doğurlar mərd igidləri,

Tapmasın heç zaman dərd igidləri,

Qorxutmaz keçilməz səd igidləri,

Elin yaddaşında mərd oldu, Mahir,

İlahi qüdrətdən güc aldı, Mahir.

 

Otuz il işğalı qırx dörd gün uddu,

Şəhid, Qazi qanı yağını tutdu,

Vətən zəfəriylə məqsədə çatdı,

Vətən canımıztək bir haldı, Mahir,

İlahi qüdrətdən güc aldı, Mahir.

 

Tanrı azaltmasın yurd eşqimizi,

Daima kamala çatdırsın bizi,

Çöksün qarşımızda yağının dizi,

Zəfərin mübarək kamaldı Mahir,

İlahi qüdrətdən güc aldı, Mahir.

 

Soyuq səngərlərdən keçdi yolların,

Qaliblik adını seçdi yolların,

Şəri hər addımda biçdi yolların,

Haqqı gəzən dünya xəyaldı Mahir,

İlahi qüdrətdən güc aldı, Mahir.

 

Ey  Vətənçin yanan pak ata-bala,

Yurdu dərd alanda dözmədiz hala,

Sizitək oğullar layiq cəlala!

Zəfərə yetişmək halaldı, Mahir,

İlahi qüdrətdən güc aldı, Mahir.

 

Şadiman cəsurlar çəkibdi nəzmə,

Heyrandı igiddə qürura, əzmə,

Yağıya əyilməz məğrur dözümə!

Şəhidlik, qazilik vüsaldı, Mahir,

İlahi qüdrətdən güc aldı, Mahir.

 

21.01.2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Yanvar faciəsi

20 Yanvar faciəsi də daxil olmaqla, 1987-ci ildən 90-cı illərin əvvəlinə kimi xalqımıza qarşı törədilən vəhşiliklər, kütləvi qırğınlar və deportasiyalar, əslində bizim milli birlik və iradəmizi qırmaq, torpaqlarımızı Ermənistana vermək idi. SSRİ adlanan Rus İmperiyası və bizə qarşı birləşmiş beynəlxalq güclər bunu bacarmadı. İradəmiz qırılmadı, bizi qıra-qıra biz çoxaldıq, ayağa qalxdıq, müstəqil Azərbaycanımızı yaratdıq! 2020-ci ildə 44 günlük savaşda Zəfər qazandıq! Qarabağ cəsur igidlərimizin sayəsində işğaldan azad olundu. Müstəqil Azərbaycan bütöv Azərbaycanın az hissəsidir, torpaqlarımızı bütövləşdirmək xalqımıza nəsib olsun!
1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə Azərbaycan xalqına qarşı ən qəddar cinayətlərdən biri baş verib. Mixail Qorbaçovun başçılığı ilə Sovet rejimi Bakıda əsl qətliam törədib – yerli və mərkəzi hökumətdən Qarabağ münaqişəsinin ədalətli həllini tələb edən dinc əhalidən qisas alınıb.
Müdafiə naziri marşal Yazovun rəhbərlik etdiyi 20 min nəfərlik ordu hissələri ölkədə Kommunist Partiyasının hakimiyyətini qorumaq məqsədilə Bakı şəhərinə soxulub. “Zərbə” kod adı verilən hərbi müdaxilə nəticəsində 147 nəfər öldürülüb, 744 nəfər yaralanıb, 841 nəfər qanunsuz olaraq həbs edilib, yüzlərlə insan isə itkin düşüb.20 yanvar faciəsi xalqımızın yaddaşında hüzn və kədər, qürur və qəhrəmanlıq səhifəsi kimi qalıb.
1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə şəhidlərin qanı ilə Azərbaycanın yeni tarixi yazılıb. Həmin hadisə xalqımızın qəhrəmanlıq dastanına ən parlaq səhifələrdən biri kimi daxil olub. Dövlət müstəqilliyimizin bərpası, azadlığımız üçün ilk növbədə 20 Yanvar şəhidlərinə borcluyuq. Elə dirilər var ki, min ilin ölüsünə bərabərdir, elə ölülər də var ki, əbədi dirilik qazanıb! Şəhidlərimiz ölməzdir, onların ruhları qarşısında baş əyirik!