Вы просматриваете: Главная > Şeirlər > DÖRDLÜK

DÖRDLÜK

Ədalət qapısı açılmayanca,
Əlac olmayacaq dünyada aca.
Qanun pərdəsiylə cibi dolduran,
Yer tapmaz heç zaman cəzadan qaça.
01.02.2024