Вы просматриваете: Главная > Şeirlər > DÖRDLÜK

DÖRDLÜK

Həyatın acısın çəkənə yazıq,
Ağrıdan, əzabdan tükənən, yazıq.
Ah dünya içini silib, süprür,
Onu ürəyinə bükənə yazıq!…
06.03.2024