Вы просматриваете: Главная > Şeirlər > GECƏLƏR

GECƏLƏR

Ağladır zülmət için sevgiyə həsrət gecələr,
Edir könlüm yenə də qəm ilə niyyət gecələr.
Sevdirir eşqə canı, qaçmayır ondan uzağa,
Salır ruhla savaşı hissimə izzət gecələr.
Ay doğur, qaranlığı qərq edir nura sübhədək,
Mən də bu məhəbbətə, edirəm heyrət gecələr.
Yummuram gözlərimi, gözləyirəm Dan ulduzun,
Tutub dilə onu mən eyləyim söhbət gecələr.
Eşqimi bağlamışam kainat içrə sirrə mən,
Sıxmasın ürəyimi yerdəki illət gecələr.
Hər günün ağrısını sinəmə yük eyləyirəm,
Bu yükü daşıyram ruhuma zillət gecələr.
Şirinə verdi qəmi hislərə vurğun bu təbi,
Edəlim hər sözümü cümlə-hekayət gecələr.
06.10.2016