Filim info@shrinxanim-shadiman.net

 

DÖRDLÜK

Özünü hamıdan sayma yuksəkdə,
Bə’zən saxlamayır izi yüksək də.
İnsanın bəzəyi ağıldı, ağıl,
Odur yaşadacaq bizi ölsək də!…
06.06.2024

DÖRDLÜK

Doğuldun, çəkməli ömür yükünü,
Qovmalı başından qorxu-hürkünü.
Kimsəyə ümidi bəsləmə, ey kəs,
Bu həyat qovğası, yaşam sürgünü!

08.05.2024

DÖRDLÜK

Çəkməyə qadir ol ömür yükünü,
Çıxar beyinindən qorxu-hürkünü.
İnsan kimliyindən enir aşağa,
Özünə güvəni itirən günü.
03.05.2024

DÖRDLÜK

Həyat sınağımız, ömür keçəri,
Salma acıları candan içəri.
Dünyanın ətəyin tutmaq olmayır,
O da bizim kimi bir gün köçəri…
30.04.2024