Filim info@shrinxanim-shadiman.net

 

TÖKÜLÜB ƏYALI ÇÖLƏ ƏFQANIN

Əfqanıstanda baş verənləri seyir etdikcə, müsəlman olmaqdan utanıram.

Paramparça olmuş müsəlman ölkələrin dini zehniyyət quldurları,

İslam adı altında xristian birliklərin yardımı ilə silahlanıb bir-birinə

yağı çıxan dırnaq arası müsəlman başçıları, günahsız tökülən

qanlarlamı Allaha səcdə edirsiz?! Sizləri dünyaya gətirən qadındır!

Qadın ana, bacı, qız övladı, ömür-gün yodaşıdır…

Ona qarşı vəhşilik sərgiləyən din və

İslam alverçilərindən Allah qorusun bizləri…

 

Bu nə müsibətdi, bu nə faciə,

Tökülüb əyalı çölə əfqanın.

Niyə bu ölkəyə yoxdur bir yiyə?!

Dönüb axan qanı gölə əfqanın.

 

Dünyanı çalxadır əliqanlılar,

Qana susayanlar, qana canlılar,

Tökülən qanlara şər ünvanlılar,

Düşüb ayağına ölə əfqanın.

 

Körpə çığırtısı, ana fəqanı,

Quldurlar əlində üşüyür canı,

Basıb ah-nalələr bügün hər yanı,

Sığmayır fəryadı dilə əfqanın.

 

Dağıdır yurdunu qoluzorlular,

İçində haqqına vicdanı ular,

Axan göz yaşıyla yurdunu sular,

(Niyə lilli axır, durulmur sular???)

Verirlər haqqını yelə əfqanın.

 

Bu nə çaxnaşmadı, bu nə rəzalət,

Olubdu əllərdə yurdları alət,

Dinin quldurları yayır cəhalət,

Vururlar haqqını selə əfqanın.

 

Qəlbimi yandırır pərişan halı,

Tapa nicatını yazıq əhali,

Biri kişi tapıla beyni dühalı,

Daha xilasına gələ əfqanın.

 

Qərbin silahıyla xalqını qırır,

Özün dindar sayıb İslamı vurur,

Rəbbin səcdəsinə şeytanlar durur,

Gəlməyir öləni ələ əfqanın.

 

Ey başqa yurdlara burun soxanlar,

Üzə gülmüsəyib, ey qan qoxanlar,

Ölkələr dağıdıb, evlər yıxanlar,

Düşəsiz gününə elə əfqanın.

 

Cəhalət oduna yanan beyinlər,

Qaraya bürünən başlar, əyinlər,

Sizlərin əlində İslam da inlər,

(Haraya aparır sizi bu günlər?)

Dərdi bəs deyilmi belə əfqanın?!

 

Məzhəb acısından ayıl, müsəlman,

Yalnız Yaradana bağlıdır iman,

Haçan gələcəkdir ağlına səhman?!

Verdilər haqqını yelə əfqanın.

 

Şadiman dəhşəti çəkibdi nəzmə,

Deyin nə sədd olub canlarda əzmə?

Ey müsəlman əhli, özünü əzmə!

Keçib ayağına tələ əfqanın!

 

21.08.2021

DÖRDLÜK

Kimə can dedimsə canımı yaxdı,
Könlümə dərd dolu ağrı buraxdı.
Çəkilən ağrılar döndü qan-yaşa,
Dəli sellər təki gözlərdən axdı…
17.07.2021

ŞUŞA BƏYANNAMƏSİ

Vətənin bəxti gülür,

Üstünə nur tokülür,

Yağı beli bükülür,

Bağrına dağ çəkilir.

 

Salıb aləmə səsi,

Kəsir düşmən nəfəsi,

Şuşa Bəyannaməsi.

 

Türkün özü var olsun,

Allah ona yar olsun,

Vətən laləzar olsun,

Xainə məzar olsun,

 

Gülsün Odlar ölkəsi,

Artsın yaşam həvəsi,

Şuşa Bəyannaməsi.

 

Sülh gəldi yurdumuza,

Eşq olsun Ordumuza!

Görməsin heç dərd, qəza,

Şərəf tarixin yazan,

Yağıya qəbir qazan-

 

Qırdı, yıxdı qəfəsi,

Yox oldu yad tənəsi,

Şuşa Bəyannaməsi.

 

Var olsun qoy Ərdoğan,

Düşmən hiyləsin boğan,

Yurda Günəştək doğan,

Sözlərindən nur yağan,

 

Vətənə yar kəlməsi,

Dünyaya car naməsi,

Şuşa Bəyannaməsi.

 

Gəlib Vətənə arxa,

Düşmən yandırıb yaxa,

İçinə od buraxa,

Cıdır düzünə çıxa,

Şiş zirvələrə baxa.

Dayaq ola İlhama,

Yetirə yurdu kama,

Göl olar dama-dama,

Deyib aqillər ama…

 

Olmayaq yad təbəsi,

Yurdumun qələbəsi,

Şuşa Bəyannaməsi.

 

Vətənimin nicatı,

Xoş, firavan həyatı,
Qoy çapsın murad atı,

Qursun zaman saatı.

 

Azərbaycan ölkəsi,

Heyran etsin hər kəsi,

Bəxtiyarlıq nəğməsi,

Şuşa bəyannaməsi.

 

Türkiyə canımızdı,

Damarda qanımızdı,

Firavan anımızdı,

Paşam, Sultanımızdı.

 

Atatürkün sevdası,

Düşüb qəlbə nidası,

Şuşa bəyannaməsi.

 

Şadiman, gülsün üzün,

Gəzsin aləmi sözün,

Görməsin nəmi gözün,

Alışsın odun, közün,

 

Qələmimin həvəsi,

Alışdırır nəfəsi,

Şuşa bəyannaməsi!

 

20.06. 2021

Qusar şəhəri

DEDİKLƏRİM

İnsanlıq öləndə bəşəriyyət can verir…