Filim info@shrinxanim-shadiman.net

 

VƏTƏN FƏDAİLƏRİ

 

(Ata Quliyev Məzahir Musa oğlu

1-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçısı

və oğlu 2-ci Qarabağ müharibəsi

qazisi Quliyev Mahir Məzahir oğluna ithaf)

 

Mən bu hekayəti aldım qələmə,

İgidlərin adı düşsün aləmə.

Nəql edim olmuşu sizə oxucum,

Düşdüm igidlərçin izə oxucum.

Ata əskər olub, oğul da əskər,

İksi də göstərib yurd üçün hünər.

Birinci Qarabağ savaşı ata

yollanıb vuruşa hünərə çata.

Silahsız, sursatsız çətin günlərdə,

Şücaət göstərdi, igid də, ər də!

Məğlub durumdaydıq, yurdlar işğalda,

Dözdük əzablara Vətən pis halda!

Məcbur olub getdik biz Atəşkəsə,

Sakitlik olmadı, ancaq heç kəsə.

Erməni pozduqca öz imzasını,

Birləşib igidlər qurdu yasını!…

 

        Ata Məzahir

 

Vətən ruhumuzun səcdə beşiyi,

Düşmənlə doludur onun eşiyi,

Çəkiblər, çəkirik yurda keşiyi,

Sən bu həqiqəti andın, Məzahir,

Yurd-yuva eşqiylə yandın, Məzahir.

 

Doxsanıncı illər, o qanlı zaman,

Bürüdü ölkəni ölüm, ah-aman,

Düşmən qətlimizə verəndə fərman,

Namus, şərəf oldu andın, Məzahir,

Yurd-yuva eşqiylə yandın, Məzahir.

 

Sardın ürəyinə Qarabağ odun,

Atıldın döyüşə olmasın yadın,

Əsir qız-gəlinin acı fəryadın,

Vətənə fəlakət sandın, Məzahir,

Yurd-yuva eşqiylə yandın, Məzahir.

 

Daşıdın çiynində ağır günləri,

Əsir Qarabağın acı ünləri,

Açmağa çalışdın bu düyünləri,

Özün də şam kimi söndün, Məzahir,

Yurd-yuva eşqiylə yandın, Məzahir.

 

Bitib tükənmədi hayın hiyləsi,

Yurdlar döndü oldu qan piyaləsi,

Bürüdü elləri ana naləsi…

Vətəni xilasda öndün, Məzahir,

Yurd-yuva eşqiylə yandın, Məzahir.

 

Qarabağ  Zəfərin görməyib köçdün,
Ölüm çeşməsindən qəfil su içdin,

Əbədi dünyanın yolunu seçdin,

Məzarı təsəlli sandın, Məzahir,

Yurd-yuva eşqiylə yandın, Məzahir.

 

       Oğul Mahir

 

Həyat doğulançın nağıl deyirlər,

Ataya bənzəyər oğul deyirlər,

Başları bəzəyir ağıl deyirlər,

Həyat zirvəsində mərd qaldı, Mahir,

İlahi qüdrətdən güc aldı, Mahir.

 

Başladı ikinci Vətən savaşı,

İgidlər birləşdi yağıya qarşı,

Od-alov saçırdı o günlər qarşı…

Yağının canına od saldı,  Mahir,

İlahi qüdrətdən güc aldı, Mahir.

 

İkinci Qarabağ savaşı vaxtı,
Ordumuz düşməni yandırıb yaxdı,

Silahlar susmadı od-alov  çaxdı,

Ruhundan, canından bac aldı, Mahir,

İlahi qüdrətdən güc aldı, Mahir.

 

Keçdi döyüş yolu əsir Ağdamdan,

İnilti qopurdu uçuq hər damdan,

İmdad diləyirdi yurdlar adamdan…

Yurd hayqırtısından öc aldı, Mahir,

İlahi qüdrətdən güc aldı, Mahir.

 

Cəbrayıl, Zəngilan döyüşü anı,

Od-alov bürüdü, sanki hər yanı,

Füzuli, Xocavənd savaş meydanı…

Qazilik adına ucaldı, Mahir,

İlahi qüdrətdən güc aldı, Mahir.

 

Medallar düzüldü mərd sinəsinə,

Düşmənlər diz çökdü od nəfəsinə,

Yetdi Qarabağın haray səsinə,

Düşmənə qələbə tez çaldı, Mahir,

İlahi qüdrətdən güc aldı, Mahir.

 

Analar doğurlar mərd igidləri,

Tapmasın heç zaman dərd igidləri,

Qorxutmaz keçilməz səd igidləri,

Elin yaddaşında mərd oldu, Mahir,

İlahi qüdrətdən güc aldı, Mahir.

 

Otuz il işğalı qırx dörd gün uddu,

Şəhid, Qazi qanı yağını tutdu,

Vətən zəfəriylə məqsədə çatdı,

Vətən canımıztək bir haldı, Mahir,

İlahi qüdrətdən güc aldı, Mahir.

 

Tanrı azaltmasın yurd eşqimizi,

Daima kamala çatdırsın bizi,

Çöksün qarşımızda yağının dizi,

Zəfərin mübarək kamaldı Mahir,

İlahi qüdrətdən güc aldı, Mahir.

 

Soyuq səngərlərdən keçdi yolların,

Qaliblik adını seçdi yolların,

Şəri hər addımda biçdi yolların,

Haqqı gəzən dünya xəyaldı Mahir,

İlahi qüdrətdən güc aldı, Mahir.

 

Ey  Vətənçin yanan pak ata-bala,

Yurdu dərd alanda dözmədiz hala,

Sizitək oğullar layiq cəlala!

Zəfərə yetişmək halaldı, Mahir,

İlahi qüdrətdən güc aldı, Mahir.

 

Şadiman cəsurlar çəkibdi nəzmə,

Heyrandı igiddə qürura, əzmə,

Yağıya əyilməz məğrur dözümə!

Şəhidlik, qazilik vüsaldı, Mahir,

İlahi qüdrətdən güc aldı, Mahir.

 

21.01.2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Yanvar faciəsi

20 Yanvar faciəsi də daxil olmaqla, 1987-ci ildən 90-cı illərin əvvəlinə kimi xalqımıza qarşı törədilən vəhşiliklər, kütləvi qırğınlar və deportasiyalar, əslində bizim milli birlik və iradəmizi qırmaq, torpaqlarımızı Ermənistana vermək idi. SSRİ adlanan Rus İmperiyası və bizə qarşı birləşmiş beynəlxalq güclər bunu bacarmadı. İradəmiz qırılmadı, bizi qıra-qıra biz çoxaldıq, ayağa qalxdıq, müstəqil Azərbaycanımızı yaratdıq! 2020-ci ildə 44 günlük savaşda Zəfər qazandıq! Qarabağ cəsur igidlərimizin sayəsində işğaldan azad olundu. Müstəqil Azərbaycan bütöv Azərbaycanın az hissəsidir, torpaqlarımızı bütövləşdirmək xalqımıza nəsib olsun!
1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə Azərbaycan xalqına qarşı ən qəddar cinayətlərdən biri baş verib. Mixail Qorbaçovun başçılığı ilə Sovet rejimi Bakıda əsl qətliam törədib – yerli və mərkəzi hökumətdən Qarabağ münaqişəsinin ədalətli həllini tələb edən dinc əhalidən qisas alınıb.
Müdafiə naziri marşal Yazovun rəhbərlik etdiyi 20 min nəfərlik ordu hissələri ölkədə Kommunist Partiyasının hakimiyyətini qorumaq məqsədilə Bakı şəhərinə soxulub. “Zərbə” kod adı verilən hərbi müdaxilə nəticəsində 147 nəfər öldürülüb, 744 nəfər yaralanıb, 841 nəfər qanunsuz olaraq həbs edilib, yüzlərlə insan isə itkin düşüb.20 yanvar faciəsi xalqımızın yaddaşında hüzn və kədər, qürur və qəhrəmanlıq səhifəsi kimi qalıb.
1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə şəhidlərin qanı ilə Azərbaycanın yeni tarixi yazılıb. Həmin hadisə xalqımızın qəhrəmanlıq dastanına ən parlaq səhifələrdən biri kimi daxil olub. Dövlət müstəqilliyimizin bərpası, azadlığımız üçün ilk növbədə 20 Yanvar şəhidlərinə borcluyuq. Elə dirilər var ki, min ilin ölüsünə bərabərdir, elə ölülər də var ki, əbədi dirilik qazanıb! Şəhidlərimiz ölməzdir, onların ruhları qarşısında baş əyirik!

AĞI-DASTAN

20 Yanvar şəhidlərinin müqəddəs ruhuna…
( O vaxt mən bu “Ağı-dastan”ı göz yaşları
içində yazmışdım, olanları unutmaq olmur və
unutmaq da lazım deyil…
Bütün Şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik.
Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.
Məkanları cənnət, ruhları şad olsun.)
Sinəsi yara, Bakı,
Yaxdılar qara, Bakı,
Yağının fitvasıyla
Qarışdı ara, Bakı.
Didilən canlarım oy!
Tökülən qanlarım oy!
Başım, qollarım hanı?
Axır köksümün qanı,
Qana susayan yağı,
Sən verdin, aldın canı?
Bağlanan yollarım oy!
Zəncirli qollarım oy!
İgidim ölmə dayan,
Bağlı gözün aç, oyan,
Çərxin tərsə çevrilsin,
Bizi bu günə qoyan.
Lay-divar nərlərim oy!
Qeyrətli ərlərim oy!
Yağı canın üzülsün,
Bəxt ulduzun süzülsün,
Bağrıma dəyən güllə
Ürəyinə düzülsün.
Sussuz dodaqlarım oy!
Sinədə dağlarım oy!
Lənkəranda ölən mərd,
Üzdü bizi şivən, dərd,
Qara geyib gələrdim…
Kəsib yolları namərd.
Dağılan sinələr oy!
Uçulan binələr oy!
Qalanın yolu bağlı,
Qalmışam qolu bağlı,
Gəlməyə yağı qoymur,
Yol güllə dolu, bağlı.
Binədə şəhidim oy!
Əyilməz igidim oy!
Dilimi bağladılar,
Sinəmi dağladılar,
Arxamca gülənlərim
Üzümə ağladılar.
Torpağa düşənim oy!
Qanında bişənim oy!
Haqqımı min yol dedim,
Vətəndən hara gedim?
Qanun-höküm yağıda,
Kimə şikayət edim?
Ay şəhid cavanım oy!
Batırılan qanım oy!
Məzarsız qalan, şəhid,
Varlığı talan, şəhid,
Torpağında doğulub
Torpaqdan olan, şəhid.
Bəxtsiz igidlərim oy!
İtgin şəhidlərim oy!
Maştağa qana batıb,
Orda bir şəhid yatıb,
Tanrı qanı görmədi,
Dünyanın axrı çatıb.
Yollarda ölənim oy!
Yüzə bölünənim oy!
İstəklim güllələndi,
Köksü qana bələndi,
Ahımdan fələyin də,
Gözündən qan ələndi.
Nakam solanlarım oy!
Şəhid olanlarım oy!
Yatağın buza döndü,
Talesiz qıza döndü,
Ömrün yağı əlində
Sönən ulduza döndü.
İgid, qorxmaz ərim oy!
Didilən hünərim oy!
Bu sinəmi qəm yarar,
Gözlərimsə haqq arar,
Şəhid atasın balam
Ömrü boyu axtarar…
Əsir qalalarım oy!
Yetim balalarım oy!
Torpağa düşən, bacım,
Canla əlləşən, bacım,
Şəhid sinən didilib
Yuyulmur nə‘şin bacım.
Qanlı köynəklərim oy!
Ölən diləklərim oy!
Nə’şimi tanklar üyüb,
Can üstə min yol söyüb,
Məhkumam döymə, yağı,
Məni öz bəxtim döyüb.
Tək ayaq məzarım oy!
Bu qanlı gülzarım oy!
Qara yanvar nə nəhsdi?
Yağı yolları kəsdi…
Əliyalın Bakımı
Öldürməyə tələsdi.
Sınan ayaqlarım oy!
Qanlı bayraqlarım oy!
Gecəmi gündüz etdim,
Zülümlə mərd böyütdüm,
Yağı tank altda əzdi,
Əcəb kamıma yetdim.
Şəhid ananlarım oy!
Ərsiz sonalarım oy!
Şəhid anam, bacım vay,
Aşdı başdan acım vay,
Kimə dil açım, Allah,
Yoxmu bir əlacım vay?
Batıbdı harayım oy!
Uçubdu sarayım oy!
Yağdı güllələr qəfil,
Bu dərdi götürməz fil,
Sən toyların qızıydın
Yasa batdın qərənfil.
Ah, qanlı güllərim oy!
Dəhşətli illərim oy!
Neftçalanı tutdular,
Sinəsin qanatdılar,
Tikəmiz boğazlarda
Haqqı-say unutdular.
Bəbəkdə sellərim oy!
Köməksiz ellərim oy!
Düşmən tələ qurubdu,
Evdə üzə durubdu,
Sinəmdən qorxan yağı
Kürəyimdən vurubdu.
Qanlı qucaqlarım oy!
Sönən ocaqlarım oy!
Ayaqlarım yox gələm,
Sınmış qollarım qələm,
Güllə başda, sinədə,
Ürək can vermir öləm.
Dayanan saatım oy!
Pozulan həyatım oy!
Yaram sürər ağlama,
Uzun sürər ağlama,
Örpəyi üzünə tut,
Yağı görər ağlama.
Ağrılı ürəyim oy!
Puç olan diləyim oy!
Anam, bacım qarada,
Min güllə bir yarada,
Yağı qaldı kənarda
Biz qırıldıq arada.
Dərdli dağım, daşım oy!
Şəhid vətəndaşım oy!
Yağı çırağın sönsün,
Sinənə əcəl ensin,
Nahaq qanlar tökənin
Qanı çaylara dönsün.
Haqqsız güllənənim oy!
Əcəlsiz ölənim oy!
Allah, bu necə işdi?
Süngü sinəmi deşdi,
Bağrımdan keçən güllə,
Min yol yerin dəyişdi.
Zəncirli Vətənim oy!
Min ölüb-itənim oy!
Yağını dərd əyəydi,
Qapısın vay döyəydi,
Sənə dikilən güllə
Ürəyimə dəyəydi.
Bəxti kəm sevgilim oy!
Öz qismətim, gülüm oy!
Qəddi əyilən canım,
Bağrı üyülən canım,
Əsirlik zindanında
Haqsız döyülən canım.
Zəncirli qollarım oy!
Heysiyyatım, arım oy!
O vay sözünə qurban,
Çıxan gözünə qurban,
Bircə oğul itirən,
Özüm özünə qurban.
Sinəsi dağlarım oy!
Min yerdə ağlarım oy!
Dağ-daş nalədən dindi,
Yaralı qəlb döz indi,
Ölüm əcəl işidi,
Heyif, yağı sevindi.
Yaralı gözlərim oy!
Ağlar gündüzlərim oy!
Nahaq qanlara uyan,
Zülmün Tanrıya əyan,
Balan atasız qalsın,
Məni atasız qoyan.
Qanlı dodaqlarım oy!
Sınan budaqlarım oy!
Suraxanı, yol qanlı,
Həm sağ, həm də sol qanlı,
Düşmən atan güllədən
İgidim yarımcanlı.
Çəkilməyən dərdim oy!
Qalıb yerdə mərdim oy!
Şəhid qollarım üstə,
Ağı desin el pəstə,
Səni bu hala salan-
Ürəyimdən su istə.
Soyuq otaqlarım oy!
Qara yataqlarım oy!
Min-min güllə çapardı,
Başımı tank qopardı,
Mən səni tək qoymazdım,
Qəfil güllə apardı.
Mənsiz qalan yarım oy!
Əhdə vəfadarım oy!
Yağı köksümü diddi,
Öldürdü kama yetdi,
Yarsa mənim üstümdə
Özünü şəhid etdi.
Dünyada ğərəyim oy!
Sən mənim mələyim oy!
Bu güllə hardan yağır?
Tökülür ağır-ağır.
Aç gözünü bax, fələk,
Parça-parçadır bağır.
Kimdən haqq diləyim oy?
Dünyada gərəyim oy!
Gəncənin yolu müşkül,
Güllə açdı qəlbdə gül…
Nahaqqı haqq eyləyən,
Qanunun başına kül.
Sönən sobalarım oy!
Dərdli obalarım oy!
Laçının yolu yağı,
Güllədir solu-sağı,
Məni Şuşamdan edən
Balan görsün yurd dağı.
Dərdli Qarabağım oy!
Pozulan növrağım oy!
Qubanın yolu bəlli,
Tanklar gəlir yüz, əlli,
Qalmısan qan içində
Yox dada yetən, elli.
Qəfil fəlakətim oy!
Əsir məmləkətim oy!
Belə əsmə qəm yeli,
Tutub zülüm, qan eli,
Gülləni yağdıranın
Haqdan kəsilsin əli.
Bağrımı paralar oy!
Dərd məni qaralar oy!
Xankəndinə tank çapar,
İçimizə qəm yapar,
Qanımızı tökəni
Əzrayıl, özün apar.
Qurda yem canlarım oy!
Günahsız qanlarım oy!
Dilim lal, ürəyim qor,
Qanun, höküm əldə zor,
Günümüzü tar edən
Görən gözün olsun kor.
Bükülən dizlərim oy!
Boğulan sözlərim oy!
Göyçənin bağrı qandı,
İnsaf, mərifət yandı,
İmperiya əliylə
İrəvan Yeravandı.
Hanı igid ordum oy?
Əldən gedir yurdum oy!
Ağdərəni tutdular,
Spitak ucaltdılar,
Bağrımdakı körpəyə
Qəfil güllə atdılar.
Evdə yananlarım oy!
Çöldə donanlarım oy!
Göyçə gölü qanlıdır,
Göyləri dumanlıdır,
Yağı əldə məzarlar,
Necə ah-amanlıdır.
Ağır müsibətim oy!
Qanlı hekayətim oy!
Ünüm haqqa ucalsın,
Düşmən dərddən qocalsın,
Məni yurdumdan edən-
Yurdun yadlara qalsın.
Qanlı ev-eşiyim oy!
Gülləli beşiyim oy!
Naxçıvanım dardadır,
Haqq, ədalət hardadır?
Harda ki, qan tökülür
Allahsızlıq ordadır.
Ağrılı günlərim oy!
Bağlı düyünlərim oy!
Yaman gün gedər, gəlməz,
Mərd namərdə əyilməz,
Zor ilə alınan yurd-
Özününki deyilməz.
Əldən gedən elim oy!
Qıfıllanmış dilim oy!
Güllə şimşək tək çaxır,
Küçədən qanlar axır…
Sən can üstə, şəhidim,
Gözüm gözünə baxır!
Gücüm çatmır sənə oy!
Düşmən daşa dönə oy!
Yağı quduzdu, yaddı,
Köksə min güllə atdı,
Əcəl olsa nə dərdim?
Öldürənim cəlladdı.
Yoxdu bir günahım oy!
Hardadı Allahım oy?!
Ağlasın kaman, neyim,
Kəsilib daha heyim,
Öz gülləmdi sinəmdə
Bu dərdi kimə deyim?
Tanklarla döyüldüm oy!
Yetiş dada öldüm oy!
Sumqayıt yolunda qan,
Bədən öldü, uçdu can,
Alimi tank altında
Yox olsun belə dövran.
Kağızım, qələmim oy!
Qaralan aləmim oy!
Sumqayıtı çaldılar,
Qan töküb alçaldılar,
Yurdun alimlərini
Tank altına saldılar.
Şəhid olan adım oy!
Boğulan fəryadım oy!
Hava şaxta, soyuqdu,
Qəlb güllədən oyuqdu,
Allahın günahı yox,
Yuxarıdan buyruqdu.
Qanla dolu küçəm oy!
Ay imkansız gecəm oy!
Qurda ümid əbəsdi,
Haqsızlıq haqqı kəsdi!
Şirinxanım bir bülbül…
Çırpındığı qəfəsdi.
Ölən həqiqətim oy!
Didərgin millətim oy!!!
26.01.1991-27.10.1991
Şirinxanım Kərimbəyli ŞADİMAN
Şəkilin açıqlaması yoxdur.

DİLİ BAĞLI, YOLU BAĞLI GÜNEYİM

Bu tayından, o tayına haray var,

Ürəklərdə nalə dolu min vay var,

Soyu, kökü dəfn eləyən saray var,

Haqqımızı boğan şərə nə deyim?!

Dili bağlı, yolu bağlı Güneyim.

 

Düşmənlərin  əlində çox əzildik,

Ayrı düşmüş yurdlar üçün üzüldük,

Yağıların qədəhinə süzüldük,

Qalx ayağa, ölüb itsin gileyim,

Dili bağlı, yolu bağlı Güneyim.

 

Əcdadımız min bir dəfə səhv etdi,

İçə girmiş yağıları əfv etdi,

Öz-özünü kimliyindən məhv etdi,

Çəkmək olmur bu ağrını, neyləyim?!

Dili bağlı, yolu bağlı Güneyim.

 

Cana gəldik parça-tikə olmaqdan,

Bir-birindən yadtək ayrı qalmaqdan,

Göz yaşıtək bəbəklərə dolmaqdan,

Demə mənə yox taqətim, yox heyim,

Dili bağlı, yolu bağlı Güneyim.

 

Dəmir yumruq cuşa gəlib it qovur,

Düşməninin bağrını dəl, od sovur,

Hərəkət et, heç dayanma bir hovur,

Uğurunu misra-misra de, öyüm,

Dili bağlı, yolu bağlı Güneyim.

 

Qatilləri yolun üstdən süpür, at,

Azadlığın içindədir xoş həyat,

Niyə lazım başı yaran daş həyat?!

Mən də sənə bütövlüyü diləyim,

Dili bağlı, yolu bağlı Güneyim.

 

Araz bizi yaman böldü ikiyə,

Doğulandan pis baxıram ikiyə,

Yalvarıram, dönmə daha sərkiyə,

Azğınların başına daş ələyim,

Dili bağlı, yolu bağlı Güneyim.

 

O tay, bu tay sözün dildən qopardaq,

Ayrılığı  aydan, ildən qopardaq,

Azərbaycan adlı eldən qopardaq,

Öpüm səni, ürəyimə bələyim,

Dili bağlı, yolu bağlı Güneyim.

11.11.2022

 

bodrum eskort - eskişehir eskort - eskort mersin - mersin eskort bayan - mersin eskort