Filim info@shrinxanim-shadiman.net

 

GÖZÜMDƏN DÜŞMƏDİN DÜNYA

Gözümdən düşmədin dünya,

Gözümdən saldılar səni.

Adamlar ilana dönüb

Bağrından çaldılar səni.

 

Artıqca cəngəl savaşı,

Yerinə ələndi məzar.

Dur indi ağrını daşı,

Gah yeri, gah qəlbi qazar.

 

At kimi sürdülər səni,

Yalına qətran tökdülər.

Bağrına saldın yetəni,

Qatlayıb səni bükdülər.

 

Hər tərəf silahla dolu,

Öldürənə ölən suçdu!

Qapanıb Allahın yolu,

Şər gəlib şeytanı qucdu!

 

Budurmu İlahi yolu?!

İlahi içdən başlayır.

Günəşin atəşlə dolu,

Olanlar nəyi aşlayır?

 

Şadiman ağrıyla dolu,

Ağrını daşıya bilmir.

Adamlar olmur Haqq qulu,

Doğulan yaşaya bilmir!…

 

Gözümdən düşmədin dünya,

Gözümdən saldılar səni.

Adamlar ilana dönüb

Bağrından çaldılar səni.

07.08.2022

ANIM GÜNÜ

Arye Qut

Arye Qut 2 iyun 1975-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. Bakı Dövlət Universitetinin beynəlxalq münasibətlər fakültəsini Fərqlənmə diplomu ilə bitirib. Sonra müəllimlik təcrübəsi keçmək məqsədi ilə İtaliyanın Genova
Universitetinə göndərilib. Üç il ərzində Bakı Dövlət Universitetinin ən gənc müəllimlərindən biri idi. Beynəlxalq münasibətlər sahəsində magistr elmi dərəcəsi var idi. Arye Qut azərbaycan, rus, ingilis, ivrit, türk və alman dillərində sərbəst danışırdı.
İsrailli müəlliflər ata və oğul , Əmir və Arye Qut bədii-sənədli “AĞRI” romanında Xocalıda törədilmiş dəhşətli kütləvi qırğın barədə söhbət açıblar. “AĞRI” romanının müəllifləri bu qanlı qırğının canlı şahidləri olmuş Xocalı sakinlərinin ifadələri əsasında müasir Ermənistanın terrorçu liderlərinin maskasını yırtıblar. Müəlliflər Azərbaycan xalqının kədərini və faciəsini böyük ürəkağrısı ilə təsvir ediblər. Müəlliflər ölüm və vahimə toxumu səpən, Azərbaycan tarixinin maddi və mədəni irsini məhv etmiş, lakin Vətən oğullarını böyük missiyaya – öz əzəli torpaqlarını müdafiə etməyə ruhlandıran saf və işıqlı duyğuları məhv edə bilməmiş erməni terrorçuların mənfur niyyətləri barədə dünyaya xəbərdarlıq ediblər.
Məlumata görə bir il öncə isə “Ağrı” romanı İsraildə rus dilində nəşr olunmuşdu. Kitabın ilk nüsxəsi V Bakı Humanitar Forumu zamanı “Cəmiyyət üçün beynəlxalq layihələr” qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri, beynəlxalq münasibətlər sahəsində tanınmış ekspert Arye Qut tərəfindən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə təqdim edilmişdi. “Ağrı” bədii-sənədli roman artıq rus, ingilis və italyan dillərində çapdan çıxıb. Arye Qut həm İsrail, həm Azərbaycan mətbuatı ilə fəal şəkildə əməkdaşlıq edib. Arye Qut Türkiyə-İsrail münasibətlərinə, İsrail və Azərbaycan strateji tərəfdaşlığa, Cənubi Qafqazda geosiyasi vəziyyətlə bağlı, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı 700-dən artıq analitik məqalələrin müəllifidir.
Arye Qut İsraildə Azərbaycan diasporunun fəal nümayəndələrindən biri idi. Arye Qut İsraildəki “Cəmiyyət üçün beynəlxalq layihələr” adlı qeyri-hökumət təşkilatının başçısı idi.Vaxtı ilə “İsrail-Azərbaycan” Beynəlxalq Assosiasiyasının idarə heyətinin üzvü və təşkilatın mətbuat katibi olub. Bununla yanaşı o, İsrail dövlətində “Justice for Khojaly” beynəlxalq kampaniyasınin rəsmi əlaqələndiricisi idi.
2016-cı ildən Arye Qut Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin İsraildəki nümayəndəliyinin rəhbəri kimi fəaliyyət göstərirdi. 20 sentyabr 2022-ci ildə xərçəng xəstəliyindən vəfat etdi. Azərbaycanın böyük dostu Arye Qutun vaxtsız vəfatına dərindən kədərləndim, Allah yaxınlarına səbir versin, ruhu şad olsun!

ÜRƏK YANIR, EY ŞƏHİDİM

Əyilir önündə an, vaxt dayanır ey Şəhidim,
Tökülən al qanuva ürək yanır, ey Şəhidim.
Yenə növrəstə bədənlər döşənib qəbir evinə,
Gözdəki yaşlarımız çevrilib bir can divinə,
Çalışıb ağlamırıq ki, yağı, düşmən sevinə,
Ananın fəryadını yer-göy anır, ey Şəhidim,
Tökülən al qanuva ürək yanır, ey Şəhidim.
Tabutun üstə gedən bayrağımın qan izi var,
Bu qara günlərin əlbəttə ki, bir gündüzü var,
Sinələrdə alışan eşqinə istək közü var,
Bizim yurd haqqımızı dünya danır, ey Şəhidim,
Tökülən al qanuva ürək yanır, ey Şəhidim.
Matəmin özü qara, üzü qara, əhdi qara,
Bizi savaşa çəkən vurur sinələrə yara,
Vətəndən baş götürüb hara qaçaq, fələk, hara?
İçdə yatmış qisasım dur-oyanır, ey Şəhidim,
Tökülən al qanuva ürək yanır, ey Şəhidim.
İstəkli qız qalacaq gözləri yolda beləcə,
Ana, bacı harayı sancılıb məzara necə?
Hönkürür əhvalına al sabah, məlalı gecə,
Söykənib başdaşına ruhu sanır, ey Şəhidim,
Tökülən al qanuva ürək yanır, ey Şəhidim.
Düşmənin hər üzünü gördü Vətən torpağımız,
Qanlı köynəklərini sərdi Vətən torpağımız,
Qərənfili yasına dərdi Vətən torpağımız,
Bizə gələn bəlanı yad nə qanır, ey Şəhidim?!
Tökülən al qanuva ürək yanır, ey Şəhidim.
Bu əllər söylə səni qəbir evinə necə qoya?
Daha millət usanıb illər ilə qanlı vaya,
Dəxi düşmənlərimiz öz qanını içə, doya,
Könlüm borana düşüb, içim donur, ey Şəhidim,
Tökülən al qanuva ürək yanır, ey Şəhidim.
Düşmənləri sınağa çəkdi Azərbaycanı,
Gənciylə məzarlara əkdi Azərbaycanı,
İşğalın boğçasına bükdü Azərbaycanı,
Ruhun cənnət quşutək bağa qonur, ey Şəhidim,
Tökülən al qanuva ürək yanır, ey Şəhidim.
Şadiman, Bakıya bax, Təbrizi çağır haraya,
Qalxsın yatmışlarımız yol arasınlar çaraya,
Ox unutqanlığımız yurdlara dəyən yaraya!
Dərdini tariximiz özü tanır, ey Şəhidim,
Tökülən al qanuva ürək yanır, ey Şəhidim.
Əyilir önündə an, vaxt dayanır ey Şəhidim,
Tökülən al qanuva ürək yanır, ey Şəhidim.
bodrum eskort - eskişehir eskort - eskort mersin - mersin eskort bayan - mersin eskort