Filim

Dediklərim

Hər kəsin vicdanı ağlının dərk etdiyi qədərdir…

Dördlük

Ala ruhumuzu könül xoşluğu,
Götürə dünyadan bu naxoşluğu.
Gülə insanların üzü fərəhdən,
Dərdə dərman ola can sirdaşlığı!!!
30.03.2020

DÜNYANIN NİZAMINI POZANLAR

 

Dünyanın nizamını pozanlar,

Hamıya və özlərinə quyu qazanlar,

Hamımızın inancı gündən keçir,

Hər kəsin inandığı dindən keçir.

Hamı tapındığına səcdəyə bağlı,

Bir gün kainatdan

gələcək müjdəyə əsir edib ağlı!

Sevgilər tükəndimi?

İstəklər ayaq altına endimi?

Hər kəs sevgi hekayəsinin qulu,

Özünün anladığı yolu

ram edib bilməcələrinə,

Əsir edib ürəyini gecələrinə.

Kim bətində yaşatdı Koronavirusu?

Doğdu virus kabusu!

Gəlir dünyadan ölüm qoxusu,

Çəkilib gözlərin yuxusu!

Hamı qısılıb ümidinə,

Gümanını bağlayıb inandığı dinə.

Şükür edir sağ qaladığı günə.

Bəlkə hansısa iblisin ağlının məhsuludu bu,

İndi onu öldürə bilmir nə inac, nə ilac, nə su…

Qaçıb dünyamızın yuxusu!

Gözlərin ovuşdura-ovuşdura,

Əl-ayağın yığışdıra-yığışdıra,

Ölmüş insanların cəsədlərinə ağı deyir…

***

Dünyanın nizamını pozanlar,

Haqq yolunu azanlar,

İnsanlığa quyu qazanlar,

Öz taleyini tərsinə yazanlar.

Virus var-dövlət, sərvət tanımaz,

Şan-şöhrətə inanmaz,

Güman etməyin hamını qanmaz.

Qalxdığınız zirvələrdən vurar sizi yerə,

Udar sizi dərə!

Qayıdın haqq yoluna,

Bir azca vicadınız varsa

yanın bu dünyanın halına…

Sevginizi hiylərlə tükətməyin,

Şər yoluyla getməyin,

Şeytanı məmnun etməyin…

***

Dünyanın nizamını pozanlar,

Haqq, ədalətlə ölçülür ömrə anlar,

Hər dövürdə olub qanla dolu zamanlar,

Yalana, fitnəyə uyub imanlar,

Bədənlərdə tir-tir əsir canlar,

İmdad diləyən dilləri düşünün

Beyin qazanında qaynatdığınız hiylə biş-düşünün,

Təamı sizlərində dilinizə dəyəcək,

Sizləri də vaxtın dəyirmanı üyəcək.

Nə qədər gec deyil qayıdın haqqa,

Dürüstlüyü qurban verməyin nahaqqa!

Baxın hamımızı Korona hədələyir,

İçimizdə ümid mələyir!

Indi anladınızmı bəla yoxsul, varlı tanımaz?

Yapışdı boğazdan heç kəsin halına yanmaz.

Bir azca ağlınızı cibinizə yox,

vicdanınıza işlədin,

Haqqın yoluyla gedin….

İndi Koronavirus şah olub, hamımız qul,

Hamımız cəhd edirik tapaq xilasa yol!…

Bu yol insana sevgidən keçir,

Hamı nizam-tərəzidən keçir.

Gəlin təkcə zahiri yox, daxili insan olaq,

Vurmayaq bir-birimizə badalaq.

***

Dünyanın nizamını pozanlar,

Haqqa quyu qazanlar,

Qardaşlaşmaq vaxtıdır,

Çökən insanlıq taxtıdır!

Gəlin sevgilərimizi qoruyaq,

İçimizə xoş duyğular sarıyaq.

Can verən vicdanımızı arayaq.

Çöldə quşların cəh-cəhi,

Koronavirusun qəh-qəhi,

Bir də günəşin gülmüsəməsi var.

Təbiət bizi qorumağa çalışır,

Virusla vuruşur…

Könlümüzdə Novruz havası aşıb daşır!

Bu günə köklənmiş duyğularımız yaşasın,

İnsanlığı sağ-salamat gələcəyə daşısın.

Amin…

Amin…

 

21.03.2020

Şirinxanım Kərimbəyli Şadiman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EY BAHAR

 

Gəlirsən elə gəl, könüllər gülsün,

Bəzə canım evin gülnən, ey bahar.

Bağrıma İlahi eşqin tökülsün,

Yer-göy sükutdadı dillən, ey bahar.

 

Şimşəklər hayqırsın, buludlar dolsun,

Açan çiçək qalsın, solan qış olsun,

Çaxnaşsın asiman, bol yağış olsun,

Qon yelin çiyninə yellən, ey bahar.

 

Yamyaşıl donuna bürün yenə də,

Eşqin şaxələnb çoxdan sinədə,

Rəvac ver ellərdə toy-düyünə də,

Geyin baş tacını gülnən, ey bahar.

 

Bilməm nə azardı gəzir dünyanı,

İnsanlar çaşbaşdı, üzür dünyanı,

Eyləmə ağrıya nəzir dünyanı,

Gəl bayram keçirək elnən, ey bahar.

 

Üşüyən canlardan çıxar mərəzi,

Yaraşmır hüsnünə şeytan qərəzi,

Bilirəm əyilib çoxdan tərəzi…

Yu apar hiyləni selnən, ey bahar.

 

Bilirsən Novruzun eşqi candadı,

Torpaq dirçəlişdə, həyəcandadı,

Bil sənə sevgimiz kökdə, qandadı,

Bu izah olunmur dilnən ey bahar!

 

Günlər qaça-qovda, zaman axarı,

Torpaq istilənir çıxır buxarı,

Soyuq yır-yığışda, gəl qalx yuxarı,

Dilləndir qəlbləri telnən, ey bahar.

 

Günəşin şəfəqi yerlərə enir,

Yer-göy təmas edir, eşqlə öyünür,

Qış ömrün bitirib ocağı sönür,

Oynama sovrulan külnən, ey bahar.

 

İsindir sevginlə buz ürəkləri,

Gətir ehtizaza sən diləkləri,

Darasın saçımı yaz küləkləri,

Oxşa üz-gözümü əlnən, ey bahar.

 

Şadiman hövlanak baxır yoluna,

Bitir gül-çiçəkdən gəl sağ-soluna,

Sən gələn yerlərdə könlüm buluna,

Gətir müjdələri yelnən, ey bahar.

15.03.2020