Filim info@shrinxanim-shadiman.net

 

DÖRDLÜK

Dünyada ədalət gözləmə ürək,
Bilirsən ki, bəndə deyildir mələk.
Dost deyib kürəyə saplar bıçağı,
Qurar yolun üstə min cürə kələk!
22.11.2021

SALAM RUHUNA

 Qusar rayonun Balaqusar kəndindən

Birinci Qarabaq müharibəsi

 Şəhidi Sərvər Abdulkərimova ithaf

 

 

Min doqquz yüz doxsan bəlayla gəldi,

Yağılar Vətənin bağrını dəldi,

Qarabağ ağrısı canda yüksəldi,

Kürəyə bıçağı saplayan əldi,

Sığındın el oğlu tək Allahına,

Salam, şəhid Sərvər, salam ruhuna!

 

Qaldı işğal altda yurdlar, yuvalar,

Qopdu dodaqlardan Haqqa dualar,

Tutuldu buludlar, doldu havalar,

Çaldı qəvi düşmən fitnə havalar,

Dözmədin qız-gəlin, ana ahına,

Salam, şəhid Sərvər, salam ruhuna!

 

Xocəvənd uğrunda qalxdın savaşa,

Şuşanın harayı döndü göz yaşa,

O zaman qaliblik yetmədi başa,

Qurdu mənfur düşmən qanlı tamaşa,

Tapındın ümidlə xoş sabahına,

Salam, şəhid Sərvər, salam ruhuna!

 

Balaqusar igidi getdin cəbhəyə,

Canın ruhu çəkdi uçan gülləyə,

Cəhd etdin düşməni qana bələyə,

Şəhid olan yerdə Vətən var deyə!

Sarıldın mərdliklə sən silahına,

Salam, şəhid Sərvər, salam ruhuna!

 

Ucaldın zirvəyə şəhid adınla,

Ruhun qürur duysun övladlarınla-

Amalya, Ruqiyyə, Fərrux varınla,

Ziyarət edirlər səni yarınla,

Məzarın dönübdü səcdəgahına,

Salam, şəhid Sərvər, salam ruhuna!

 

Ali Baş Komandan dedi: Qalx,  Əsgər,

Vətən qisas deyir sən göstər hünər,

Qəhrəman savaşdan şərəflə dönər,

Düşmən, ayağının altına enər,

Şəhidlər döndülər yurd rifahına,

Salam, şəhid Sərvər, salam ruhuna!

 

Keçən il savaşa qalxdı oğullar,

Şərəflə tarixə yazdı nağıllar,

Qəhrəman analar igid doğurlar,

Cəsurlar yağını qanda boğurlar,

Boğuldu düşmənlər suç-günahına,

Salam, şəhid Sərvər, salam ruhuna!

 

Cəmi qırx dörd günlük savaş açdılar,

Şəhid məqamına varıb uçdular,

Qazilər od olub alov saçdılar,

İt təki yağılar qorxub qaçdılar,

Yağı leşə döndü öz tamahına,

Salam, şəhid Sərvər, salam ruhuna!

 

Xalqımız dönübdü dəmir yumruğa,

Vətənin bəxtinə al günəş doğa,

Gəlib igidliyə dünya sorağa,

Yazıldı şərəfli döyüş varağa,

Söz tapmır yağılar şər izahına,

Salam, şəhid Sərvər, salam ruhuna!

 

İndi azad olub Qarabağ yurdu,

Vətənin qisasın alıbdı Ordu,

İgidin nərəsi alovdu, qordu,

Düşməni alnından, köksündən vurdu,

Sığınıb namusla haqq pənahına,

Salam, şəhid Sərvər, salam ruhuna!

 

Şuşamız oyanır azan səsinə,

Quranın ilahi xoş nəfəsinə,

Açır xarıbülbül yurd həvəsinə,

Qonubdu dillərin zümzüməsinə,

Allah qələm cızsın şər islahına,

Salam, şəhid Sərvər, salam ruhuna!

 

Üzdü yurd ağrısı bu Şadimanı,

Vətəndi qibləsi, dini-imanı,

Şəhid məzarları yurdun hər yanı!,,

Baş əyir önündə həm cismi-canı,

Erməni tuş gəlib öz ikrahına,

Salam, şəhid Sərvər, salam ruhuna!

Salam, şəhid Sərvər, salam ruhuna!

22.11.2021/  Pirallahı

ZƏFƏR SƏNƏ ÇOX YARAŞIR

 

Bürünübdü bayrağına yurd-yuva,

Dodaqların gülüşləri dərd qova,

Səmalara sancılıbdı haqq dua,

Sevincimiz aşıb-daşır, ey Vətən,

Zəfər sənə çox yaraşır, ey Vətən!

 

Qarabağdan gözəl Şuşa boylanır,

İgidləri yurd başına haylanır,

Kinli düşmən dərdə düşüb vaylanır,

Bir-biriylə cırmaqlaşır, ey Vətən,

Zəfər sənə çox yaraşır, ey Vətən!

 

Səmaların atəşfəşan selində,

Buludları alıb qaçır belində,

Bəxtiyarlıq təlatümü elində,

Sədaları dağlar aşır, ey Vətən,

Zəfər sənə çox yaraşır, ey Vətən!

 

Əsgərlərin dastan oldu dünyada,

Tarixlərə adın saldı dünyada,

Ordumuza heyran qaldı dünya da,

İndi sənlə hərb yarışır, ey Vətən,

Zəfər sənə çox yaraşır, ey Vətən!

 

Oğulların uca adı-sanı var!…

Bir ölənə, min doğulan canı var,

Qarabağda Şəhidinin qanı var,

Torpağına qan qarışır, ey Vətən,

Zəfər sənə çox yaraşır, ey Vətən!

 

Sazın, tarın harayı tel üstündən,

Qurtulubdu yurd-yuva şər qəsdindən,

Qaçqın adı götrülüb el üstündən,

El bu adla vidalaşır, ey Vətən,

Zəfər sənə çox yaraşır, ey Vətən!

 

Qarabağın şikəstəsi dil üstə,

Xanəndələr oxuyurlar ahəstə,

Xoş zəngulə duyulur hər nəfəsdə,

Dil-ağızda sülh dolaşır, ey Vətən,

Zəfər sənə çox yaraşır, ey Vətən!

 

Qazilərin düşmən bağrı yardılar,

Aslanlartək üstlərini sardılar,

Diş-dırnaqla zirvələrə vardılar,

İçlərində qurd ulaşır, ey Vətən,

Zəfər sənə çox yaraşır, ey Vətən!

 

Şəhidlərin məkanı Rəbb yanında,

Dolaşırdı şərəf, namus qanında!

Qəhrəmanlıq yurd salmışdı canında,

Yağılarla ər savaşır, ey Vətən,

Zəfər sənə çox yaraşır, ey Vətən!

 

Şadimanın vəcdə gəldi ürəyi,
Sən könlümün ən müqəddəs mələyi,

Heyran edib gözəlliyin fələyi,

Asimanda gün alışır, ey Vətən,

Zəfər sənə çox yaraşır, ey Vətən!

 

08.11.2021

Şirinxanım Kərimbəyli ŞADİMAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEYİNLƏRİ YUYULMUŞLAR

Əqli, şüuru, düşüncəsi yerində olan doğulduğu Vətənə, dövlətə sevgi hissi ilə yaşamalıdır. Öz yurd-yuvasından ayrı düşən insan hansı yad qoltuğa sığınırsa sığınsın, onun içində daima bir niskil olacaq, bu Vətən niskilidir. O elə bir sevgidir, heç bir şeylə, heç bir hisslə əvəzolunmazdır.

Elmdən, bilikdən, təhsil aldığı məktəbdən öz həyatına, həyata baxışına heç nə qazanmayanlar Allah adı altında meydan sulayan hansısa kənar ölkələrin din dəllalarına beyət edir, hansı ki,  bu din dəllaları 30 il ölkəmizə, xalqımıza dəhşət yaşadan erməni faşiziminə dəstək verib, düşmənlərimizlə bir yerdə işğal altında olan yurdlarımızda quldurluqla, talançılıqla məşğul olublar. İslamı əlində bayraq edib, Quranı qazanc mənbəyinə çevirənlər, nə İslama, nə Qurana inanmırlar və onların islam dininə aidiyyəti yoxdur. Sadəcə bu onların gəlir mənbəyi,  bir ömür firanvanlıq üçün yaşam tərzidir.

Halbuki İslam sülh dini, bir-birinə dəstək dinidir! Bəs dini parçalayıb təriqətlərə ayıranlar,

məscidlərdə terror törədənlər, müsəlman qanı axıdanlar, terrorçu qruplaşmalar yaradanlar hansı vicdanın, hansı inancın peşindədirlər görəsən? Öz din qardaşına yox, 30 il xalqımızın qanına susayan quldur tayfaya dəstək verən əlinə Quran alıb bu beyni yuyulmuşlara hansı vicdanla mözə edir, fitnə, hiylə dolu kitablar yayır? Bu zehniyyət quldurları minlərlə, milyonlarla insanı bədbəxt edir, uçruma yuvarlayır, onları elmdən, təhsildən uzaq salır, öz boş mözələrinin əsiri edir.

Bəlanın ən ağrılı yeri burasındadır ki, bizim beyni yuyulmuşlar da he, olmasa öz ölkəmizdəki şeyx nəsrullahlara yox, qonşu ölkənin şeyx nəsrullahlarına inanıb nökərçilik edirlər. Doğulduğu Vətənə, onun suyuna, çörəyinə xain çıxırlar.

Məscidlərin, dini ocaqların yox, məktəblərin sayını artırmaq lazım, təhsil almaq istəyən bilikli, imkansız tələbələri dövlət öz hesabına oxutdurmalıdır. Din adı altında başqa ölkələrin din başçılarını özlərinə imam, ağa hesab edən adamların sayı ölkədə çoxalır, onlar artıq öz fiziki doğmalarından uzaqlaşır, Vətəni, bayrağı, himni özünki saymır. Bu gələcəkdə nə kimi fəlakətlərə gətirib çıxardacağını hər bir ağılı başında olan adam hiss edir. Allaha, Tanrıya sevgi insanın içində olmalı, bu sevgi Vətəndən və onun duzundan, çörəyindən bəhrələndiyin, doğma saydığın Məmləkətdən başlayır!

Cəhalətə bulananlar donuz quyruğunda gizlənənlərə dəstək verirlər. Azərbaycan adlı Vətənin havası, suyu, çörəyi haram olsun sizlərə!!! Vətəndə yaşayıb vətənə yadlaşan ünsürlər bəzən öz ailələrinə, ata-analarına arxa çevirir, saxta din dəllallarının əlaltıları olurlar. Allaha, Tanrıya sevgi hansısa imama, şeyxə yox  Allahın özünə olmalıdır! Allaha sevgi insanın qəlbində olmalıdır, dilində yox!

Şəhid məzarlarına boyanıb yurdlarımız, qeyrətli Oğullar öncə Vətən deyib savaşa atıldılar və düşmənlə haqq savaşımızdan qalib çıxdılar!

Nə yazıq ki, qalibiyyət İslam pərdəsinə bürünüb öz murdar əməlləriylə suyu bulandıranları çox narahat edir. Vətənin varlığını unudanlar, öz kimliyini unudanlardır! Şeyx nəsrallahların  boş mözələri ilə beyinləri suvaşmış bu bədbəxtlər haqqın, Allahın yolundan sapmışlardır! Vətəni sevmək imandandır deyib aqillərimiz, aqil sözü əlbəttə ki, doğrudur!

İran adlı dövlətin fitvasına uyanlar, orda 40 milyon Azərbaycan türkü yaşayır, ana dili  qadağan olunmuş 40 milyon xalq! Min il bu ölkənin başınada türklər durmuş və bu ölkəni bu günlərə gətirib çıxarmış türklər! Onlar öz kimliyin yaxşı bilir və bizləri sevir, Güneyli-Qüzeyli bir xalqıq, bizi bir-birindən heç kim ayıra bilməz, heç bir fitnə-fəsad bu xalqı bir-biriylə savaşa qaldıra bilməz, qoy mollalar ağıllarını başlarına yığsınlar, məscidlərimizdə donuz saxlamış erməni quldurlarıyla yox, bizi ilə iltifata gəlsinlər.  Allah gec edir, güc edir deyirlər, Allahdan qorxun, onun fırtınası yaman olur, başınızda çatlayacaq gündən çəkinin. Bizim heç bir dövlətin torpağında gözümüz yox, İran mollalarına deyəcəyimiz odur ki, haqqı nahaqqın ayağına verməsinlər…..

Vətənin varlığını bizə düşmən dövlətlərin alətinə çevirənlərə də sözümüz var: Ar olsun sizlərə! Dinimiz, Dilimiz, Varlığımız AZƏRBAYCANDIR! O, damarda qandır, bədəndə candır! Bunu anlamayanlara lənət olsun!

 

13.10.2021

Şirinxanım Kərimbəyli ŞADİMAN