Вы просматриваете: Главная >Архив для İyun, 2021

ŞUŞA BƏYANNAMƏSİ

Vətənin bəxti gülür, Üstünə nur tokülür, Yağı beli bükülür, Bağrına dağ çəkilir.   Salıb aləmə səsi, Kəsir düşmən nəfəsi, Şuşa Bəyannaməsi.   Türkün özü var olsun, Allah ona yar olsun, Vətən laləzar olsun, Xainə məzar olsun,   Gülsün Odlar ölkəsi, Artsın yaşam həvəsi, Şuşa Bəyannaməsi.   Sülh gəldi yurdumuza, Eşq olsun Ordumuza! Görməsin heç dərd, […]