Вы просматриваете: Главная >Архив для Noyabr, 2022

DİLİ BAĞLI, YOLU BAĞLI GÜNEYİM

Bu tayından, o tayına haray var, Ürəklərdə nalə dolu min vay var, Soyu, kökü dəfn eləyən saray var, Haqqımızı boğan şərə nə deyim?! Dili bağlı, yolu bağlı Güneyim.   Düşmənlərin  əlində çox əzildik, Ayrı düşmüş yurdlar üçün üzüldük, Yağıların qədəhinə süzüldük, Qalx ayağa, ölüb itsin gileyim, Dili bağlı, yolu bağlı Güneyim.   Əcdadımız min bir […]

ARAZ, HARAY EYLƏ, GÜNEYDƏ QAN VAR  

Niyə lal axırsan? Bir hayqırsana, Sükutun bağırın özün qırsana, Yağının önünü kəsib, dursana, Yurdu kölə edən cahil İran var, Araz, haray eylə, Güneydə qan var.   Təbrizi, Urmini dinlədinmi heç? Bizimtək ağrıyıb inlədinmi heç? Dar ağacı, zəncir Rəbbə dinmi heç? Dinlə terror olmaz, əgər Quran var, Araz, haray eylə, Güneydə qan var.   Adın islam […]