DÖRDLÜK

Ağılı zəifdən gözləmə hünər,
Hünərin özünə verər min zərər.
Yetirən kimdirsə kamil zəkanı,
Zəka bağçasının bəhərin dərər!
18.10.2022

Paylaş: