Məqalələr

1.İnanmıram yoxluğuna (Hacı Mail haqında),(29-30.10.1999), “Çəkənə qəm dünya, çəkməyənə dəm dünya” kitabından
2.Bölgələrdən gələn səslər.(07.09.2008), “Kredo” qəzeti .
3.”Eşidib-Bildiklərimdən”yazısının müəllifi ustadım Ənvər Nəzərliyə açıq məktub(10.11.2008), “Kredo” qəzeti.
4.Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni haqqında (açıq məktub), (19.07.2008), “Kredo” qəzeti.
5.İki könül işığı(05.06.2008), “Kredo” qəzeti.
6.”Məhsəti şairlər məclisi”nin sədri və “Məhsəti” jurnalının baş redaktoru Fəridə Ləmana açiq məktub.(10.11.2008), “Məhsəti” jurnalı.
7.”Məni illərdən soruşun” publisist düşüncə(şairə Dilarə Girzanlı haqqında) “Məni illərdən soruşun” , (31.01.-15.02.2008), kitabından.
8.”Sözün dərdi”(21.04.2009),” Kredo” qəzeti.
9.”Yaşıl avtobusların yaşıl zəhəri”(21.04.2009)
10.”Alban abidələri keşmişimizin yadigarı və yaxud ölü tariximizin bəlaları”(06.11.2009), “Kredo” qəzeti.
11.”Kredo” qəzetinin 10 illiyi münasibəti ilə”(11.11.2009), “Kredo” qəzeti.
12.”Mətbəx döyüşləri-xalqımızın biş-düşləri”(15.11.2009), “Kredo” qəzeti.
13.”Sözüm haqqı, dözüm haqqı”(05.02.2009), “Kredo” qəzeti.
14.”Heca-Allaha rica”(08.08.2010), “Kredo” qəzeti.
15.”Vicdandan mükafat alan şair və yaxud Əli Rza Xələfliyə ünvanlanmış düşüncələrim”(11.04.2010), “Kredo” qəzeti.
16.”Ədəbiyyat həyatını şam kimi yandıranların həyatından keşir”(Fərədə Ləman haqqında),(26/27.07.2010), “Kredo” qəzeti, “Məhsəti” jurnalı
17.”Bəydadaş Cəfərlinin “Pozulmaz nizam” kitabında bugünün ağrıları”(06.12.2010), “Yeni Avropa” qəzeti.

Paylaş: