Вы просматриваете: Главная > Şəkillər > DÖRDLÜKLƏR VƏ İKİLİKLƏR

DÖRDLÜKLƏR VƏ İKİLİKLƏR

300
***
Ağıldan keçəni dil deyə bilmir,
Ömrün ağrıların il deyə bilmir…
Əgər sevinmirsə qəlbin yiyəsi,
Ürək sahibinə gül deyə bilmir.
07.11.2016

Ağrılar bədənə bir yalquzaqdı,
Doğulan günündən ona duzaqdı.
Vücud ki titrədi zəlzələ təki,
Bilki payız gəlib, canda sazaqdı…
07.11.2016

**
Ümid qırıqlığı zəhərdən acı,
Qəlbə fərəh vermək onun əlacı.
İnsanın çəkdiyi hər əzab yükü,
Ürəyi qovuran cəhənnəm sacı.
10.11.2016

Doldurur hər zaman omrə boşluğu,
Insani yaşadan könul xoşluğu…
**
Sən əgər urəyə eylesən qulluq,
Səni yaşatmaqçın eləməz şuluq…
**
Hamı haqlı sayır özün dunyada,
Yazıq haqqa yoxdu qaçmaga ada…
**
Nadana eyləsən min bir yaxşiliq,
Ele zenn edəcək ona xoşqiliq….
**
Acgözün özü doymaz,
Yaltağın sözü doymaz…
03.11.2016

Ağıldan kəmlərin quludu dünya,
Şeytanın, iblisin yoludu dünya…
02.10.2016

Şirinxanım Kərimbəyli Şadiman