Вы просматриваете: Главная >Архив для Fevral, 2023

XOCALI SOYQIRIMI (poemadan parça)

Yandıracaq dağ-daşı, Yurdda hər vətəndaşı, Qurumaz gözüm yaşı, Xocalı qiyaməti. * Göylərdən qan ələyər, Min il keçsə qədd əyər, Dünyadan haqq diləyər, Xocalı qiyaməti. * Ölən bacı, qardaşdı, Yanan torpaqdı, daşdı, Min-min qanlı başdaşdı, Xocalı qiyaməti. * Sındı qolum, qanadım, Yandım, Allahım, yandım, Yağıya savaş andım, Xocalı qiyaməti. * Zülümü düzdə qoyan, Yalanın köksün oyan, […]