Вы просматриваете: Главная > Şeirlər > DÖRDLÜK

DÖRDLÜK

Ey Tanrım, yolu aç haqqa yürüyüm,
Haqqa yetişməkçin şamtək əriyim.
Özün əlac eylə keçilməzlərə,
Güc tapım yolumdan şəri kürüyüm…
07.08.2020