Вы просматриваете: Главная > Şeirlər > DÖRDLÜK

DÖRDLÜK

Eyləmə, ey ürək, ağrıya maraq,

Ağrı verməz sənə uğurdan soraq.

Gəl çəkək bir yerdə ömür yükünü,

Xətanı yendirək, xeyrə baş vuraq.

07.06.2020