Вы просматриваете: Главная > Şeirlər > DÖRDLÜK

DÖRDLÜK

Bəzən ümidlər də sönür şam təki,
Bürünür zülmətə bir axşam təki.
Tələsik keçəndə eniş, yoxuşu,
Düşür parça-parça olur cam təki.
05.06.2020