Вы просматриваете: Главная >Архив для Oktyabr, 2020

BİR RİCAM SƏNDƏN PAYIZ

Bir ricam var səndən payız, Gecik, gəlmə yurdumuza. Pay gətirmə çəndən payız, Soyuq olar Ordumuza.   Əskərimiz savaşdadı, Yağıları qovur yurddan. Düşüb ərzə qalıb adı, Güllələri doğur oddan!   Yağışını götür apar, Torpaq üstə zığ eləmə. Düşmən yurdda tufan qopar, Yağıya heç can diləmə.   Gecik, gəlmə məmləkətə, Düşmənə qan uddururuq! Gəlib düşmə fəlakətə, Yağını […]

ALİ BAŞ KOMANDANIM

  İradən qarşısında mənfur düşmən əzilir, İşğal etdiyi yurddan daha əli üzülür, Qarabağın düyünü savaş ilə çözülür, Doğma yurd –yuvamıza yağı leşi düzülür, Müjdələrin çox olsun, Qoy yağını yox olsun. Gülsün Azərbaycanım, Ali Baş Komandanım.   Dikəltdin sinələrdən otuz il enən başı, Qovdun ürəyimizdə yuva salan təlaşı, Qurtulsun xainlərdən Vətən torpağı, daşı, Sevinc yaşına dönsün […]

AZƏRBAYCAN ƏSKƏRİ

Bu nə xəbər bu səhər qulaqlarım eşitdi, İçimdəki niskilim alıb başını getdi, Hönkürən diləklərim bu gün mərama yetdi, Can deyir sənə ürək, Azərbaycan əskəri, Haqq savaşın mübarək, Azərbaycan əskəri! Eşitdim ki, yağının üstə şirtək gedirsən, İşğal altdan yurdları bir-bir azad edirsən, Qurd ürəkli əcdadın ruhunu yad edirsən, Köməyin olsun fələk, Azərbaycan əskəri, Haqq savaşın mübarək, […]