Вы просматриваете: Главная >Архив для May 24th, 2020

QİSASA ÇAĞIRIR

Bizə ölmək olmaz, ey soydaşlarım, Analar, bacılar, qan qardaşlarım, Quru gözlərimdən axan yaşlarım, Batıb əsirlikdə solanlar yasa, Qisasa çağırır Vətən, qisasa! Uşaqdan böyüyə ağlamaq yetər, Özgəyə ümidlər bağlamaq yetər, Bəsdi, sinəmizi dağlamaq yetər, Son qoyun bu yurddan olanlar yasa, Qisasa çağırır Vətən, qisasa! Bunu Pənahabad sarayı deyir, Şuşanın o əsir harayı deyir, Xocalıdan qopan el […]