Вы просматриваете: Главная >Архив для Avqust, 2019

BİR İGİD TAPŞIRDI VƏTƏN MƏZARA

  “MİQ-29 təyyarəsinin pilotu, şəhid polkovnik-leytenant Rəşad Atakişiyevin ruhuna ithaf Bir igid tapşırdı Vətən məzara, Ruhunu Yaradan çəkdi göylərə. Görüm ölüm düşsün özü azara, Buludlar göz yaşın əkdi göylərə. Tabut şahid oldu insan selinə, Tutuldu məzarı gül yağışına. Ananın yurd saldı ağı dilinə, Axdı gürşad dolu sel baxışına. İki körpə oğul atasız qaldı, Atalı günləri […]

ELÇİBƏY

(Vətən aşiqi Əbülfəz Elçibəyə ithaf… Ruhun şad olsun Vətən fədaisi) Can­dan ar­tıq sev­din yur­du, Və­tə­ni, Ka­ma çat­dın is­tiq­la­la ye­tə­ni, Fə­lək nə tez ruh­suz qoy­du o tə­ni? Hə­ya­tı­nı haq­qa ver­din, El­çi­bəy, Bu tor­pa­ğa sən ki, ər­din, El­çi­bəy. Ürə­yin­də Və­tən eş­qi gur­la­dı, Ocaq ol­du, atəş ol­du qor­la­dı, Mil­lət ne­cə unu­dar o pak adı? Sən ki, və­tən da­şı […]