Вы просматриваете: Главная >Архив рубрики ‘Məqalələr

Azərbaycan televiziya kanallarında…

Azərbaycan televiziya kanallarında aparıcıların ləhcə yarışı (Bu yazını paylaşmaqda məqsədim odur ki, saytda yazını yayınlayanlar müəllifin adını unutmamalıdır…ümid edirəm ki, söz çatdı səbəkara…) Bəlkə də bu səhər televiziya kanallarının birində aparıcı nəzərinizə çatdırım, nəzərinizə yetirim əvəzinə nəzərinizə salım kəlməsini işlətməsəydi, bu yazını yazmaq qərarına gəlməyəcəkdim. Çünki fikirləşirdim ki, bu iş gündəlik jurnalist peşəsində çalışan qələm […]

MƏNƏVİYYATSIZLIĞIN ACI NƏTİCƏLƏRİ

Bizim  gəncliyimiz  o  illərə  düşdü, o  qanlı-qadalı,  ağrılı  illərə… keçən əsrin 1990-cı illərini deyirəm. Bir çox insanlarımız  ailə  qura  bilmədi, müharibə  səngərlərində  canını  fəda  etdi, Vətəni  qorumaq  uğrunda  ona  ən ümidə  hüququ  olan şirin  canından  keçdi… Biz  bu  müharibəni  başlamadıq, bizə müharibə  elan  etmədən  insanlarımızı  el-obalarından  didərgin  saldılar,  ev-eşikləri, şəhər və qəsəbələri  viran  qoydular, işğal […]

HİMNİMİZƏ BASQILAR…

Hər dəfə istəyirəm qələmi əlimdən yerə qoyum və yazmayım. Açığını deyim ki, axır vaxtlar heç qələmlə də yazmıram, kompyuterin düymələrini basmaqla məşğulam. Hərhalda bu da müasir dövrün qələmi əvəz edən yazı üsuludur. Amma, yazmamaq olmur ki, olmur. Çünki bizim bəzi insanlarımızın daxili və xarici baxışları səni məcbur edir ki, yazasan. Yazmayanda da, başı bəlalı ürək […]

  Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və AZƏRBAYCAN CÜMHURİYYƏTİ   Ulu istiqlallımızn sönməyən ulduzu olan Ulu Öndər Məmməd Əmin Rəsulzadə haqqında fikirlərimi istiqlal fədaimizin öz sözləri ilə başlamaq istəyirəm. “Böyük dünya müharibəsi böyük Rusiya inqilabını doğurdu. Böyük Rusiya inqilabı isə millət hüququnu bütün genişliyi ilə meydana atdı. İnsanlara hüriyyət, millətlərə istiqlal! Ah, Azərbaycan! Biz sənin haqqını  tələb […]